RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

on hyvin ihmisläheinen, lämmin ja aito
tapa kohdata ihminen, joka tarvitsee toista ihmistä
vierelleen kulkemaan ja kannustamaan.
Yhdessä lähdetään etsimään
uinumassa olevia voimavaroja
uudelleen käyttöön tai rakentamaan uusia taitoja
hyvinvointiasi parantamaan.
Työskentely on tasavertaista ja luottamuksellista.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia
lähtee aina liikkeelle asiakkaan omista tarpeista
ja toiveista. Erityisen tärkeää on asiakkaan
mielipiteiden kunnioittaminen ja
asiakkaan arvomaailman huomioiminen.
Ajattelen, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija.
Asiakkaan ehdoilla lähdetään siis kulkemaan matkaa
ja etsimään mm. hänen voimavarojaan
sekä uusia tapoja ja taitoja olemassa olevien tilalle,
jotka eivät enää syystä tai toisesta toimi.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa
pääpaino on eteenpäin menemisessä, ei niinkään menneessä
tai ongelmien syiden etsimisessä.
Toki jos asiakas kokee tarpeellisena käydä läpi omaa menneisyyttään,
sitä voidaan yhdessä tarkastella. Tärkeää on myös se,
että edetään pienin askelin ja huomioidaan edistyminen.
Ratkaisukeskeisessä terapiassa on lupa nauraa ja lupa itkeä,
kaikille tunteille sanomme ”tervetuloa”. Ratkaisukeskeisessä terapiassa
terapeutti on aktiivinen. Yhdessä jutellaan ja pohditaan uutta suuntaa elämällesi.


Ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta löydät lisää tietoa seuraavista linkeistä:
Wikipedia: Ratkaisukeskeinen psykoterapia
Terve.fi: Ratkaisukeskeinen psykoterapia